Počet zobrazení stránky

25. 5. 2009

Historie Těrlické přehrady

Někdy mi připadá, že nejbližší věci a místa, které nás obklopují, známe nejméně. Proto jsem se rozhodla, že budu studovat všechny věci, které pokládám za samozřejmost a na místa, která mi přijdou všední, se budu koukat očima cizince. Jako bych tady nikdy nežila. Prvním místem, o kterém se zmíním je Těrlická přehrada, protože je to místo, kde jsem trávila a stále trávím poměrnou část svého volného času.

Těrlická přehrada leží v blízkosti města Havířov

Těrlická přehrada byla vybudována v letech 1955-1961 na řece Stonávce a pod jej hladinou zmizela poměrně velká část obce Těrlicko. Jedním z domů pohřbených pod vodou byl i rodný dům mého dědečka, kterému byl vyhrazen jiný pozemek ke stavbě nového domu. Myslím, že jsem někde zahlédla fotky, když byl odstřelován Těrlický kostel, neumím si představit pocity lidí, kteří takhle ztratili své rodné domovy. Těrlická hráz v době své výstavby patřila mezi největší sypané hráze v Evropě, je dlouhá 617 m a vysoká 25 m.  Přehrada je dlouhá 6,7 km, zabírá plochu 267 ha a zadržuje 27 mil m3.

Dnešní horní neboli záchytná hráz byla zanášena po desítky let sedimenty nesených Stonávkou z Beskyd. Charakter vodního prostředí se pomalu mění v mokřadní a se změnou prostředí se změnilo i spektrum zde žijících živočichů. Pro více informací si můžete projít naučnou stezku "Těrlické mokřady".

Hlavní funkcí přehrady dodnes je zásobování dolů OKD užitkovou vodou. Aby byl zajištěn dostatek vody po celý rok,  je nad nádrží ze sousedního povodí převáděna menší část průtoku Ropičanky do Stonávky v průměrném objemu 0,07 m³/s Smilovickým přivaděčem. Další funkce v dnešní době jsou– rekreační,  zásobní, retenční a ochranná.

Největší dnešní potenciál v sobě skrývá sportovní a rybářské vyžití, turistika a hlavně rekreace na březích přehrady. Ovšem za předpokladu, že nám naše přehrada nemění odstín v sytě zelenou a není vydán zákaz koupání z důvodu přemnožení sinic. Tento problém se každoročně opakuje a je velkým problémem pro zvýšení turistické atraktivity tohoto území.

 IMG_5847

 

 

 

 

Horní, nebo-li záchytná část přehrady.

IMG_9092

 

 

 

 

 

Oblast těsně pod hrází v podzimním splínu.

IMG_5853

Horní hráz, po které vede cesta na Český Těšín a dále do Polska, či Slovenska. Tento úsek je známý pro své každoroční sbírání žab a jejich přenášení.

IMG_8900

Pokud vidíte, že na přehradě zůstávají labutě na zimu, tak bude mírná. Nebo nemají sílu odletět. Voda je zkalená při jarním tání.

6. 5. 2009

Planting potatoes

It´s happening every year since I was child, but I haven´t enjoyed it more than yesterday. I came back from my trip to Denmark and haven´t heart anything from my mum all 3 wee ks. First thing I could hear was: Do you have time? We are going to plant potatoes! Of course I have and I look forward to it. As I´m always somewhere on the road away from my home, I´m starting enjoying this “everyday life things” more and more. Last year I helped my mum to put potatoes into the ground just with hoe and it was admirable that my mum managed to plant potatoes on her own. This year it was easier because we got helpers from family, they came with plough on the trailor behind the car and used the tractor from our backyard. Whoever saw or tried this method of planting potatoes will always be happy to be able to do it this very easy and fast way compare digging the raws and putting every single potatoes into the ground by the hands. Hopefully we will get some rain soon, the ground was droughty and fissured, very hard to work on it. And to be sure that it will be rain I teared one small plant because we have saying that if you tear that flower it will be raining. But unfortunatly no rain today :_(